Kor Onclin

Biografie

Kor Onclin (1918-2003) ‘Een leven vol kleur.’


Kor Onclin, geboren in Leeuwarden, groeit op in een vrijzinnig en artistiek milieu. Al op de lagere school blijken zijn talenten voor tekenen en muziek. Hij volgt lessen aan de voorloper van de Vredeman de Vries Academie in Leeuwarden en komt via zijn vader in contact met kunstenaars, zoals o.a. Gerrit Benner. Eind jaren ’30 exposeert hij voor het eerst bij kunsthandel De Boer in Leeuwarden.

Zijn geboortestad en de provincie Friesland spelen gedurende de eerste dertig jaar van zijn leven een belangrijke rol. Hij groeit op in het Leeuwarden van de jaren ’20, zijn vader heeft een woninginrichtingzaak aan de Voorstreek en als kind is de omgeving van de Grote- of Jacobijner Kerk hem zeer vertrouwd, evenals de sfeer, de levendigheid en de muziek van de vooroorlogse joodse gemeenschap in de Friese hoofdstad. Begin jaren ’40 werkt Kor Onclin bij het Rijkskolenbureau en is hij gedurende de oorlogsjaren actief in het Verzet. Direct na de bevrijding speelt hij geruime tijd in een semi-professionele jazzband in zaal Schaaf (slagwerk en zang). Aan het einde van zijn leven keert Kor Onclin weer terug naar zijn geboortegrond. Begin jaren ’90 zijn er tentoonstellingen in Elsloo; in 1999 bij Galerij Romein en in 2000 bij de Fryske Academie ter gelegenheid van ‘Simmer 2000’ en op uitnodiging van het stadsbestuur.

Aanvankelijk begint Kor Onclin naam te maken met figuratieve zwart-wit portretten en landschappen, maar al snel ontwikkelt hij een eigen stijl, waarin kleurgebruik en textuur kenmerkende elementen zijn. De thematiek in zijn werk ontleent hij aan wat per dag op zijn weg komt, en dit in de meest ruime zin. Daarbij zijn de ‘primitieve’ Afrikaanse kunst en de onbevangen verwondering van het kind belangrijke inspiratiebronnen voor hem. In dat opzicht is in zijn werk een zekere affiniteit  met de COBRA-beweging zichtbaar.

Na de oorlog blijft Onclin schilderen, maar door de oorlogservaringen en zijn grote mensbetrokkenheid richt hij zich beroepsmatig op een ander gebied.

1948 Vertrek uit Leeuwarden.
1948 – 1960 Studie orthopedagogie en deelstudies psychologie, wijsbegeerte en medicijnen.
Jaren ’50 – 1978 Werkzaam in kinderbescherming, reclassering en diverse G.G.Z.-instellingen. Naast docentschap aan o.a. Sociale Akademie vestigt hij zich als zelfstandig psychotherapeut en is een van de eersten in Nederland die zich richt op gezinstherapie.
Jaren ’50 Regelmatig verblijf in Parijs; contacten met andere kunstenaars; schilders, musici en schrijvers, m.n. uit de existentialistische beweging.

Parallel aan deze beroepsactiviteiten treedt ook de schilder Onclin af en toe naar buiten. Er zijn enkele periodes waarin hij veelvuldiger exposeert, zoals eind jaren ’60 – begin jaren ’70.

1977 Besluit om zich volledig aan het schilderen te gaan wijden.
De Ardèche-jaren (1978 – 2002)
1978 Beëindiging psychotherapeutische praktijk, vertrek uit Nederland en blijvende vestiging in zuidoost Frankrijk, omgeving Privas/Ardèche.
1981 Eerste Franse expositie.
1986 Hernieuwd contact met de kunstwereld in Nederland; expositie bij Galerie Vlasblom, Arnhem.
1986 Atelier Rue Bir Hakeim in Privas.
1986 – 2001 Jaarlijks één of meer exposities in Nederland, waar diverse galeries inmiddels permanent werk in stock hebben. Daarnaast exposeert Kor Onclin veelvuldig in Frankrijk; m.n. in het zuidelijke deel: Aix-en-Provence, Cannes, Arles, Marseille, Avignon, Privas.

Vele malen werden prijzen en onderscheidingen aan zijn werk toegekend:

  • Arles 1983,  Grand Prix International
  • Aix-en-Provence 1983,  1er prix Fantastique
  • Avignon 1984,  Prix Visages du XXieme Siècle (kunsttijdschrift)
  • Barcelona (Spanje) 1984,  1er Prix Abstrait
  • Aix-en-Provence 1984,  Prix la Côte des Arts (kunsttijdschrift).

De vestiging in Frankrijk (Rochessauve/Privas) en de jaren in de Ardèche zijn, zowel voor de kunstenaar als voor de mens Kor Onclin, zeer belangrijk geweest. Door de invloed van dit nieuwe leven krijgen de kleuren van zijn palet nog meer helderheid en diepte, en wordt zijn schilderkunstige taal nog intenser dan hij al was. In dit nieuwe land vindt hij de kwaliteit van leven waar hij altijd naar verlangd heeft. De vestiging, in 1986, van zijn Atelier in het centrum van Privas, rue Bir Hakeim, betekent overduidelijk een nieuw elan en een belangrijke impuls voor zijn schilderkunst.
In het culturele leven in de Ardèche vervult Kor Onclin een belangrijke rol; als kunstschilder zowel als mens is hij een zeer gewaardeerd en geliefd iemand. Daarbij is hij voor veel collega-kunstenaars een groot inspirator.

1997 Atelier Rue des Poireaux, Privas.
1998 Monografie “Kleuren van Verwondering”, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.
1999 – 2001 De reeds fameuze “l’Art dans les Classes”; Kor Onclins schilderprojecten op scholen in de Franse Ardèche.
juni 2002 In verband met ziekte opheffing atelier Rue des Poireaux.
najaar 2002 Wegens gezondheidssituatie definitieve terugkeer naar Nederland.
maart 2003 Overlijden Kor Onclin.
november 2003 Hommage-tentoonstelling Galerie Espace Envol – Privas/Ardèche.
december 2003 Hommage-tentoonstelling Galerie Vlasblom – Arnhem.
september2004 Place Kor Onclin; officiële onthulling van het naar Kor Onclin vernoemde plein in de hoofdstad van de Ardèche: Privas.
december 2005 Hommage-tentoonstelling Leeuwarden.
2006 en later Klik hier voor exposities vanaf 2006.