Kor Onclin

Oeuvre Kor Onclin

Een ‘Onclin’ toont onmiskenbaar de hand van de meester. De stijlen zijn weliswaar divers, van vergaand abstract tot ‘losse’ figuratie, maar alles is uitgesproken. In zijn krachtige handschrift toont hij de thema’s die hem zo intens bezig houden.

Kor Onclin houdt van het leven. Hij toont hartstochtelijk de schoonheid van een landschap, zijn fascinatie voor de mens in al zijn gedaanten, maar ook zijn verontrusting over vernietigende krachten die de heelheid van een leven en de wereld schenden.

De kleuren van Kor Onclin zijn die van een gepassioneerd en intens levend mens, die zich dagelijks verwondert om de schoonheid der dingen. Maar in zijn palet zitten ook tinten die zijn andere zielenroerselen weergeven: het diepe blauw van de nacht, zijn feeling blue. De kleuren ook van de verwonding en van verbijstering. Ze zijn minder uitbundig, maar eveneens heel uitgesproken, want aan verhullen doet Kor Onclin niet.

In de materiële gelaagdheid van veel schilderijen toont hij tegelijk de gelaagdheid van zijn thematiek en van de vele aspecten ervan. ‘Wroetend’ met verf, vooral in zijn vroegere werk, maakt hij zo de lagen van een doorleefde werkelijkheid zichtbaar. Maar ook de minder pasteus geschilderde werken, waarvan vele op papier, zijn nooit vluchtig. In een enkele schets schuilt al een volledige wereld. 
Kor Onclin doet een appèl op ons als kijker, om hem te volgen in zijn ontdekkingstocht van het leven. Hij heet ons uitnodigend welkom in de wereld die hij verbeeldt en kenbaar wil maken.