Kor Onclin

Begunstigers en fondsenwerving Eeuwfeest

De Stichting doet, mede met het oog op 2018, actief en gericht aan fondsenwerving. 2018 is het honderdste geboortejaar van Kor Onclin. Het Stichtingsbestuur heeft mooie plannen om hier stijlvol, feestelijk en in verschillende vormen aandacht aan te schenken. Dat gebeurt door de uitgave van een nieuw boek, enkele tentoonstellingen en een kunstproject op scholen. De stichting is op zoek naar financiële middelen om dit te verwezenlijken. Voor particulieren en bedrijven kan de fiscaal-vriendelijke ANBI-regeling aantrekkelijk zijn.

Verschillende begunstigers hebben de voordelen van de ANBI-regeling al ontdekt. Diverse werken zijn in de afgelopen jaren aan de Stichting geschonken (klik hier). Ook was het mogelijk om in 2015 de aanzienlijke collectie werken en inboedel van het atelier uit Privas over te brengen naar Nederland. Ook kon een begin gemaakt worden met het digitaliseren van de vele werken op papier, een lang gekoesterde wens van de Stichting. Met onze grote dank aan de begunstigers: Collall (Stadskanaal), Prof. Dr. J. Hogendijk, dhr. S. Pol, dhr. Drs. J. Lindenbergh.

Eind 2017 besloten het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten subsidie te verstrekken voor de uitgave van een nieuw boek over Kor Onclin. Dat verschijnt eind 2018.