Kor Onclin

De Onclin-Chabrion Stichting

De Onclin-Chabrion Stichting werd in november 1992 opgericht met als doel de instandhouding van de schilderijencollectie van de kunstschilder Kor Onclin en het ontwikkelen van activiteiten om zijn schilderkunstig oeuvre voor een breder publiek toegankelijk te maken. Verder heeft de stichting als doel het stimuleren van kinderen bij het ontwikkelen – in brede zin – van hun expressiemogelijkheden. Dat gebeurt met educatieve kunstprojecten op scholen.

De eerste voorzitter was Kor Onclin zelf; na zijn overlijden in maart 2003 is het voorzitterschap overgegaan naar zijn echtgenote, Marleen Onclin-Eysink Smeets.

De naam “Chabrion” heeft een bijzondere geschiedenis. Het is de naam van het landgoed in de Franse Ardèche (Rochessauve) waar het echtpaar Onclin van 1978 tot 2003 woonde. De plek heet al eeuwenlang “Chaud-Abri”, wat in het Frans “Warme Beschutting” betekent. De naam “Chabrion” is een samentrekking van Chaud-AbriOnclin.

Dat deze naam in de Stichting terugkomt, heeft een symbolische betekenis. Het is de uitdrukkelijke wens van het echtpaar Onclin, dat na hun beider verscheiden het Bestuur van de Stichting een fonds in het leven roept, waarvan de middelen gebruikt kunnen worden om de creatieve expressiemogelijkheden van kinderen te stimuleren en te ondersteunen.

De naam “Warme Beschutting” symboliseert daardoor de vrijplaats die de Stichting, in één of andere vorm, dan zal bieden om aan het bovenstaande gestalte te geven.

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Marleen Onclin-Eysink Smeets, psychosociaal therapeut
Secretariaat: Mr. Léon Wever, voormalig directeur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te Den Haag
Penningmeester:
Jaap Eysink Smeets, huisarts te Alphen a/d Rijn
Leden:

Jaap Dijkstra, factory manager Imperial Tobacco Joure

André Onclin, binnenhuisarchitect te Oldenzaal

Mr. Léon Wever
Directeur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te Den Haa
Ereleden: Arno Brok, oud-bestuurslid en Commissaris van de Koning, Fryslân

Finie van der Veer, oud-bestuurslid en collectioneur

Simon Wever in herinnering, oud-bestuurslid en collectioneur

Pierre Avezard, oud-bestuurslid en collectioneur

Adviseur: Drs. Rob Vlasblom, oud-bestuurslid, voormalig galeriehouder te Arnhem,  publicist en oud-docent cultuurfilosofie aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving van ‘s-Hertogenbosch

Fiscaal aantrekkelijke schenking

De Onclin-Chabrion Stichting beschikt sinds 2012 over de ANBI-status.

Giften aan de Stichting – periodieke donaties of schenkingen in natura (schilderijen) – vallen dan ook onder de fiscaal aantrekkelijke ANBI-regeling.

Uw steun is hard nodig! Voor een goed beheer van het werk maakt de Stichting de nodige kosten. De activiteiten om het werk onder de aandacht te brengen van een groter en nieuw publiek, de schoolprojecten, exposities en de website brengen – naast de onbetaalde inzet van de bestuursleden – ook veel kosten met zich mee. De Stichting beschikt over zeer geringe eigen middelen. Er is dan ook grote behoefte aan giften van onze donateurs. U draagt jaarlijks bij met een gift aan de Onclin-Chabrion Stichting die een ANBI certificaat heeft. Deze gift kunt u van uw belastbaar inkomen aftrekken als u de drempel van 1% van uw drempelinkomen overschrijdt.

U kunt echter ook jaarlijks een periodieke gift schenken, die u volledig mag aftrekken bij de belastingen. Er bestaan daarvoor drie voorwaarden:

o U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling met ANBI certificaat.

o U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar.

o U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

Wilt u in één oogopslag zien wat het fiscale voordeel kan zijn van uw gift aan de Onclin-Chabrion Stichting? Klik dan hier.

Overweegt u een schenking? Neem dan contact op met het bestuur. Dan kunt u de Overeenkomst Periodieke Gift sluiten. Er is geen notariële acte voor nodig.

Hier kunt u er meer over lezen.

RSIN/fiscaal nummer:  816673184

Beloningssysteem: Geen.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen betaling voor hun werk voor de Stichting. 

Doel Stichting:   doelstelling Onclin-Chabrion Stichting

Beleidsplan: beleidsplan 2020-2025

Begroting: begroting 2023

Financiële verantwoording: jaaroverzicht 2022, jaaroverzicht 2021jaaroverzicht 2020jaaroverzicht 2019jaaroverzicht 2018jaaroverzicht OCS 2017.