Kor Onclin

De Onclin-Chabrion Stichting

De Onclin-Chabrion Stichting werd in november 1992 opgericht met als doel de instandhouding van de schilderijencollectie van de kunstschilder Kor Onclin en het ontwikkelen van activiteiten om zijn schilderkunstig oeuvre voor een breder publiek toegankelijk te maken. Verder heeft de stichting als doel het stimuleren van kinderen bij het ontwikkelen – in brede zin – van hun expressiemogelijkheden. Dat gebeurt met educatieve kunstprojecten op scholen.

De eerste voorzitter was Kor Onclin zelf; na zijn overlijden in maart 2003 is het voorzitterschap overgegaan naar zijn echtgenote, Marleen Onclin-Eysink Smeets.

De naam “Chabrion” heeft een bijzondere geschiedenis. Het is de naam van het landgoed in de Franse Ardèche (Rochessauve) waar het echtpaar Onclin van 1978 tot 2003 woonde. De plek heet al eeuwenlang “Chaud-Abri”, wat in het Frans “Warme Beschutting” betekent. De naam “Chabrion” is een samentrekking van Chaud-AbriOnclin.

Dat deze naam in de Stichting terugkomt, heeft een symbolische betekenis. Het is de uitdrukkelijke wens van het echtpaar Onclin, dat na hun beider verscheiden het Bestuur van de Stichting een fonds in het leven roept, waarvan de middelen gebruikt kunnen worden om de creatieve expressiemogelijkheden van kinderen te stimuleren en te ondersteunen.

De naam “Warme Beschutting” symboliseert daardoor de vrijplaats die de Stichting, in één of andere vorm, dan zal bieden om aan het bovenstaande gestalte te geven.

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Marleen Onclin-Eysink Smeets
Psychosociaal therapeut
Secretariaat/PR: Drs. Rob Vlasblom
Voormalig galeriehouder te Arnhem,  publicist en oud-docent cultuurfilosofie aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving van ‘s-Hertogenbosch
Penningmeester:
Jaap Eysink Smeets
Huisarts te Alphen a/d Rijn
Leden:
Drs. Arno Brok
Commissaris van de Koning Friesland

André Onclin
Binnenhuisarchitect te Oldenzaal

Mr. Léon Wever
Directeur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te Den Haag

Mr. Léon Wever
Directeur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te Den Haag

Ereleden: Pierre Avezard, Ardèche – Frankrijk
Simon Wever in herinnering
Finie van der Veer

ANBI

De Onclin-Chabrion Stichting beschikt sinds 2012 over de ANBI-status.

Giften aan de Stichting –periodieke donaties of schenkingen in natura (schilderijen)- vallen dan ook onder de fiscaal aantrekkelijke ANBI-regeling.

U kunt een gift, als u deze vijf jaar lang doet met een vast bedrag, aftrekken van het belastbare inkomen. Als het een culturele instelling betreft mag u zelfs 125% aftrekken.

Als u een schenking in natura wilt doen (bv. een schilderij) dan hoeft de Stichting geen schenk-belasting te betalen, en zelf kunt u de waarde van de schenking aftrekken van uw inkomstenbelasting. Als tot een dergelijke schenking wordt overgegaan ontvangt u van de Stichting een Schenkingsverklaring; deze kunt u voegen bij uw opgave voor de belastingdienst.

In 2012 heeft de overheid de campagne Cultuur, daar geef je om! gelanceerd. Onderdeel van deze campagne is ook de Geefwijzer. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en de interessante belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig, genieten.

Meer informatie:  klik op onderstaande logo’s, of Cultuurdaargeefjeom (pdf)

RSIN/fiscaal nummer:  816673184

Beloningssysteem: Geen.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen betaling voor hun werk voor de Stichting. 

Doel Stichting:   Doelstelling OCS

Begroting: begroting 2019

Financiële verantwoording: jaaroverzicht 2018jaaroverzicht OCS 2017, jaaroverzicht 2016,  jaaroverzicht 2015