Kor Onclin

Onclin-Chabrion Stichting

De Onclin-Chabrion Stichting is yn 1992 oprjochte mei as doel om de skilderijekolleksje fan de keunstskilder Kor Onclin yn stân te hâlden en om aktiviteiten te ûntwikkeljen om syn oeuvre tagonklik te meitsjen foar in breder publyk. Fierders hat de Stichting as ideële doelstelling om bern te stimulearjen by it ûntwikkeljen – yn brede sin – fan harren ekspresjemooglikheden troch edukative keunstprojekten op skoallen.

De earste foarsitter wie Kor Onclin sels; nei syn ferstjerren yn maart 2003 is it foarsitterskip oergien nei syn oarehelte, Marleen Onclin-Eysink Smeets.

De namme ‘Chabrion’ hat in bysûndere skiednis. It is de namme fan it bûten yn de Frânske Ardèche (Rochessauve) dêr’t it pear Onclin fan 1978 oant 2003 wenne. It plak hjit al ieuwenlang ‘Chaud-Abri’, wat yn it Frânsk “Waarme Beskutting” betsjut; de namme “Chabrion” is in gearlûking fan Chaud-Abri-Onclin.

Dat dy namme yn de Stichting weromkomt, hat in symboalyske betsjutting. It is de útdruklike winsk fan it pear Onclin dat nei’t se beide ferstoarn binne it Bestjoer fan de Stichting in fûns yn it libben ropt, dêr’t de middels fan brûkt wurde kinne om de kreative ekspresjemooglikheden fan bern te stimulearjen en te stypjen.

De namme “Waarme Beskutting” symbolisearret dêrtroch it frijplak dat de Stichting, yn ien of oare foarm, dan biede sil om oan it boppesteande stal te jaan.

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Marleen Onclin-Eysink Smeets, psychosociaal therapeut
Secretariaat: Mr. Léon Wever, voormalig directeur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te Den Haag
Penningmeester:
Jaap Eysink Smeets, huisarts te Alphen a/d Rijn
Leden:
Jaap Dijkstra, factory manager Imperial Tobacco te JoureAndré Onclin, binnenhuisarchitect te Oldenzaal

Mr. Léon Wever
Directeur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te Den Haag
Ereleden: Arno Brok, oud-bestuurslid en Commissaris van de Koning, Fryslân

Finie van der Veer, oud-bestuurslid en collectioneur

Simon Wever in herinnering, oud-bestuurslid en collectioneur

Pierre Avezard, oud-bestuurslid en collectioneur

Adviseur: Drs. Rob Vlasblom, oud-bestuurslid, voormalig galeriehouder te Arnhem,  publicist en oud-docent cultuurfilosofie aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving van ‘s-Hertogenbosch.

Fiscaal aantrekkelijke schenking

De Onclin-Chabrion Stichting beschikt sinds 2012 over de ANBI-status.

Giften aan de Stichting – periodieke donaties of schenkingen in natura (schilderijen) – vallen dan ook onder de fiscaal aantrekkelijke ANBI-regeling.

Uw steun is hard nodig! Voor een goed beheer van het werk maakt de Stichting de nodige kosten. De activiteiten om het werk onder de aandacht te brengen van een groter en nieuw publiek, de schoolprojecten, exposities en de website brengen – naast de onbetaalde inzet van de bestuursleden – ook veel kosten met zich mee. De Stichting beschikt over zeer geringe eigen middelen. Er is dan ook grote behoefte aan giften van onze donateurs. U draagt jaarlijks bij met een gift aan de Onclin-Chabrion Stichting die een ANBI certificaat heeft. Deze gift kunt u van uw belastbaar inkomen aftrekken als u de drempel van 1% van uw drempelinkomen overschrijdt.

U kunt echter ook jaarlijks een periodieke gift schenken, die u volledig mag aftrekken bij de belastingen. Er bestaan daarvoor drie voorwaarden:

o U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling met ANBI certificaat.

o U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar.

o U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

U kunt als u dit overweegt “de Overeenkomst Periodieke Gift sluiten” die wij al deels ingevuld hebben hier downloaden. Er is geen notariële acte voor nodig. Daar het bedrag volledig aftrekbaar is, kunt u overwegen uw bijdragen te verhogen.

Hier kunt u er meer over lezen. 

RSIN/fiscaal nummer:  816673184

Beloningssysteem: Geen.
De bestuursleden zijn vrijwilligers.

Doel Stichting:   doelstelling OCS

Beleidsplan: beleidsplan 2020-2025

Begroting: begroting 2022

Financiële verantwoording: jaaroverzicht 2021jaaroverzicht 2020, jaaroverzicht 2019jaaroverzicht 2018jaaroverzicht 2017.