Kor Onclin

Begunstigers en Fondsenwerving…

De Stichting is sinds kort actiever en gericht fondsen aan het werven. Verschillende begunstigers hebben al de voordelen van de ANBI-regeling, die donaties fiscaal aantrekkelijk maakt, ontdekt. Dankzij hun giften was het mogelijk de aanzienlijke collectie werken en inboedel Atelier over te brengen van Frankrijk naar Nederland. Ook kan een lang gekoesterde wens nu worden vervuld:het digitaliseren van de vele werken op papier. Een eerste selectie is inmiddels digitaal vastgelegd.Met onze grote dank aan de begunstigers: Prof. J. Hogendijk, dhr. S. Pol, dhr. Drs. J. Lindenbergh. Voor 2016 heeft de Stichting een principe-toezegging van het bedrijf Collall (Stadskanaal).

2018 is het honderdste geboortejaar van Kor Onclin! De Stichting heeft volop plannen om hier stijlvol, feestelijk en in verschillende vormen aandacht aan te schenken. Om dit te verwezenlijken zijn eveneens gelden nodig via giften, fondsen e.d.
De activiteiten rond het werk van Kor blijken weerklank te vinden! Dat stemt hoopvol voor het realiseren van projecten die we als bestuur van wezenlijk belang achten.