Kor Onclin

Subsidie voor boek

Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten gaan subsidie verstrekken voor een nieuw boek over het leven en werk van Kor Onclin. Het boek wordt samengesteld door Marleen Eysink Smeets en Rob Vlasblom. Het verschijnt eind 2018 ter gelegenheid van zijn 100e geboortedag.