Kor Onclin

Schenking 2015

Door schenking is de Stichting recent in bezit gekomen van de Totemgroep Playtime Trio. Deze groep stond indertijd geëxposeerd in de binnentuin van de Fryske Akademie, Leeuwarden, in het kader van de internationale manifestatie Simmer 2000 in Friesland. Naderhand is Playtime Trio aangekocht door het echtpaar de Gooijer-Kasdorp. Het bestuur van de Stichting is dhr. en mw. de Gooijer-Kasdorp zeer erkentelijk voor deze schenking!